Workshops en trainingen erfgoededucatie

workshop
Aansluiten bij het onderwijs

Hoe leg je als culturele instelling een duurzaam contact met het onderwijs? Wat werkt wel en wat niet?

In deze workshop ga je aan de slag met de Kwaliteitscirkel Educatief Aanbod. Deze tool belicht 4 facetten die invloed hebben op de kwaliteit van educatief aanbod:

Expertise: welke expertise heeft jouw organisatie in huis om tot een goed educatief aanbod te komen?

Inhoud: sluit je goed aan bij de inhoud van het geschiedeniscurriculum?

Vorm: zijn de (werk)vormen van jouw educatief aanbod enthousiasmerend voor leerlingen? En, ontzorg je de docent goed genoeg om deze over te halen met jouw aanbod aan de slag te gaan?

Communicatie: pak je de communicatie naar scholen dusdanig aan dat jouw aanbod wordt opgemerkt en opgepakt?

Aan het eind van deze workshop beschik je over verschillende ’tips and tricks’ om tot een educatief aanbod te komen waarmee scholen aan de slag willen gaan.

workshop
Historisch besef

Hoe zorg je ervoor dat jouw educatieve aanbod het historisch besef van leerlingen stimuleert?

Tijdens deze workshop verkennen we educatieve concepten waarbij het historisch besef en de vorming van leerlingen centraal staat.

We besteden aandacht aan:

contextualiseren: hoe leer je leerlingen een voorwerp of een verhaal in de juiste historische context plaatsen?

multiperspectiviteit: hoe laat je leerlingen inzien dat mensen verschillende opvattingen kunnen hebben over hetzelfde historisch voorwerp of dezelfde gebeurtenis?

identiteitsvorming: hoe kan geschiedenis leerlingen helpen bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit?

Met de praktische handvatten uit deze workshop kun je lesmateriaal en/of rondleidingen ontwikkelen waarmee leerlingen hun historisch besef vergroten.

training
Historische kennis

Wil je je inhoudelijke historische kennis opvijzelen om op die manier tot een betere aansluiting tussen jouw educatieve aanbod en het voortgezet onderwijs te komen?

Met deze training krijg je:

– inhoudelijke kennis over tijdvak(ken) en leerjaarniveau naar keuze

– voorbeelden van veel gebruikte werkvormen in het geschiedenisonderwijs

Aan het eind van deze training beschik je over voldoende historisch inhoudelijke kennis om:

– goed beslagen ten ijs te komen bij rondleidingen / gastlessen rondom een tentoonstelling

– gedegen keuzes te kunnen maken in jouw educatieve aanbod.

Er is veel maatwerk mogelijk bij deze trainingen.