Vaardighedenboekje Beleg van Alkmaar

Omgevingsgeschiedenis in een ander jasje!

Het beleg van Alkmaar in 1573 betekende een keerpunt in de Nederlandse Opstand: de Spaanse opmars in de Nederlanden werd gestuit. In het huidige examenprogramma komt deze gebeurtenis vrijwel niet (meer) voor. En dat is jammer, want over het beleg van Alkmaar zijn verschillende interessante historische bronnen bewaard gebleven.

Met het vaardighedenboekje over het beleg van Alkmaar kunnen leerlingen met dit bronmateriaal aan de slag gaan. De opdrachten rondom verschillende (primaire) bronnen zijn bedoeld als een oefening met verschillende historische vaardigheden, passend bij het (school)examen geschiedenis (domein A).

Het vaardighedenboekje is geschikt voor bovenbouwklassen Havo/VWO die het KA Nederlandse Opstand reeds hebben behandeld. Het kan op elk moment in de les worden ingezet, kent meerdere toepassingsmogelijkheden en is voorzien van een docentenhandleiding (inclusief antwoordmodel).

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/onderwijs/voorgezet-onderwijs

https://geschiedenislokaalregionaalarchiefalkmaar.nl/voor-docenten