Stefanie Schipper-Fijma

Historisch-didactische expertise

Met ruim twintig jaar ervaring als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs beschik ik over een goed gevulde gereedschapskist vol ervaring, idee├źn en creatieve middelen om historische kennis over te brengen en educatief materiaal te ontwikkelen.

Ik ben actief betrokken bij allerlei vormen van erfgoededucatie om daarmee bruggen tot stand te brengen tussen onderwijs en culturele instellingen: erfgoed in de klas brengen en vooral de klas naar het erfgoed toe!

Samenwerking met verschillende culturele instellingen in Alkmaar leverde reeds mooie producten op.

Als toetsdeskundige bezit ik tevens de expertise om toetsopdrachten en beoordelingsmodellen te ontwerpen.

Je kunt rekenen op kwaliteit door mijn creativiteit, aandacht en vakvrouwschap.


Vakinhoudelijk sterk

Lesmateriaal en adviezen aansluitend bij de leerstof en vaardigheden van het geschiedenisonderwijs VO/PO.

Creativiteit

Originele invalshoeken die inspirerende lesmaterialen en workshops opleveren.

Historisch-maatschappelijk relevant

Inzichten in actuele kwesties door koppeling van verleden en heden.

Kwaliteit

Educatieve producten en adviezen die direct bruikbaar zijn en resultaat geven.

Portfolio

2024
Ondersteuning Commissie Onderwijs Stichting Truus Wijsmuller

Artikel Noord-Hollands Dagblad, De gymnasium-questie
download hier het artikel

2023
Het Alkmaars Examen
Creatief zoeken naar bronnen. Een examen maken over omgevingsgeschiedenis artikel in Kleio december 2023.

VGN Didactiekconferentie 2023
Workshop Archiefbronnen als toetsmateriaal

Vaardighedenboekje Het beleg van Alkmaar
download het boekje hier op deze site, of via GeschiedenisLokaal of het Regionaal Archief Alkmaar

Ondersteuning educatieve dienst Stedelijk Museum Alkmaar rondom tentoonstelling Plantage Alkmaar

Deelname klankbordgroepen educatieve methoden geschiedenis, onder meer Forum, Tijd voor geschiedenis, Blink