Tijd voor jouw collectie

Tijd zal het leren staat met beide benen stevig in de onderwijspraktijk en is daardoor de geschikte partner om een goede verbinding tot stand te brengen tussen jouw educatief aanbod en het onderwijs.

De brug tussen onderwijs en erfgoed

Hoe leg je als culturele instelling een duurzaam contact met het onderwijs? Wat werkt wel en wat niet?

Ik help je tot een educatief aanbod te komen waarmee scholen aan de slag willen gaan, door samen te kijken naar:

Inhoud: sluit je goed aan bij de inhoud van het geschiedeniscurriculum?

Vorm: zijn de (werk)vormen van jouw educatief aanbod enthousiasmerend voor leerlingen? En, ontzorg je de docent goed genoeg om deze over te halen met jouw aanbod aan de slag te gaan?

Communicatie: pak je de communicatie naar scholen dusdanig aan dat jouw aanbod wordt opgemerkt en opgepakt?

Archief

Je hebt prachtige bronnen in je archief, maar welke lenen zich nou het best voor het onderwijs?

Ik help je jouw archiefbronnen en educatief materiaal de klas in te krijgen. En de klas het archief in!

Op projectbasis ontwikkel ik inspirerend lesmateriaal rondom archiefbronnen. Daarnaast kan ik je bijstaan met advies rondom het geschiedeniscurriculum om je dienstverlenende functie aan het onderwijs te optimaliseren.

Museum

Jouw collectie heeft leerlingen veel te bieden. Hoe haal je scholen je museum binnen en geef je hen een onvergetelijke ervaring?

Ik help je op projectbasis met het ontwikkelen van educatieve programma’s, maak jouw team van museumdocenten wegwijs in het geschiedeniscurriculum of duik graag met je de collectie en het depot in op zoek naar educatieve schatten voor een optimale koppeling met de lespraktijk.

Historische vereniging

Je hebt een enthousiaste groep vrijwilligers met een passie voor geschiedenis die je graag wilt inzetten voor het onderwijs.
Hoe pak je dat aan? Waar hebben scholen behoefte aan? Wat leren leerlingen tegenwoordig op school en op welke manieren?

Ik help jouw vereniging wegwijs te worden in de onderwijspraktijk of ontwikkel op maat gemaakte educatieve materialen en formats waarmee jouw organisatie de verbinding aangaat met het onderwijs.